Customers :: Health Service :: Rol-Mot :: The leader in the production of movable racks

Customers Health Service

 • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu
 • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu
 • Archiwum Szpitala w Krakowie
 • Archiwum Zakładowe Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej
 • Białostockie Centrum Onkologi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku
 • Centrum Kardiologii w Warszawie
 • Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim
 • Lubelska Izba Lekarska w Lublinie
 • Lubuski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
 • Małopolska Regionalna Kasa Chorych w Krakowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu
 • Miejski Zespół ds.Rehabilitacji w Olsztynie
 • Miejski Zespół ds.Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
 • Narodowy Fundusz Zdrowia w Zielonej Górze
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa
 • Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
 • Państwowa Stacja Sanitarna w Warszawie
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
 • Poradnia Psychologiczna w Zwoleniu
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
 • Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Lublinie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
 • Samodzielny PublicznyZakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznistwa Otwartego Warszawa - Praga Południe
 • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach
 • Szpital Powiatowy w Lipsku
 • Szpital Powiatowy w Poddębicach
 • Szpital Psychiatryczny w Radomiu
 • Szpital w Makowie Mazowieckim
 • Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
 • Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
 • Wielkopolska Izba Lekarska Poznań
 • Wojewódzki Dolnośląski Ośrodek Medycyny Pracy w Lubinie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białymstoku
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

copyright © 2011 www.rolmot.pl

our address: ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów

design and realisation: www.zaginionestudio.pl

message: