Dotacje :: Rol-Mot :: lider w produkcji regałów przejezdnych

O firmieDotacje

                                                                                      

                     dla rozwoju Mazowsza

 

Beneficjent : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT”

Spółka z o.o. w Ciepielowie realizuje projekt pod nazwą:

„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o zakup nowych

urządzeń do obróbki metali"

W ramach projektu Beneficjent zakupi dwa urządzenia :

  • Wykrawarkę laserową opartą na innowacyjnej technologii światłowodowej;
  • Linię do malowania proszkowego; 

             Dzięki realizacji projektu, Spółka zmieni proces produkcyjny, udoskonali

             i zwiększy jakość swoich produktów oraz rozszerzy skalę działalności.

 

                       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

oraz ze środków budżetu państwa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2007-2013 znajdują się na stronie : www.mazowia.eu

copyright © 2011 www.rolmot.pl

nasz adres: ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl

message: